ประสบการณ์ 20 ปีในสาขานี้

เป่าผ่านการไหลผ่านวาล์วล็อกอากาศแบบโรตารี่ลำเลียงแบบ Positive Conveying สำหรับระบบลำเลียงแบบนิวแมติกสำหรับเครื่องสีข้าวแป้งสาลี