ประสบการณ์ 20 ปีในสาขานี้

บริษัท โรงงาน

เนื่องจากบริษัทร่วมมือกับลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงมีข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพของโรงงานที่สูงขึ้นและสูงขึ้นปัจจุบันโรงงานได้ซื้อเครื่อง CNC และอุปกรณ์เชื่อมอัตโนมัติหลายเครื่อง ซึ่งไม่เพียงเพิ่มกำลังการผลิต แต่ยังรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ในปี 2019 บริษัทได้ซื้อสายการผลิตพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป6เอส ระบบการจัดการการผลิต