ประสบการณ์ 20 ปีในสาขานี้

แรงดันลบในการลำเลียงโรตารี่แอร์ล็อควาล์วล็อคอากาศสำหรับแป้งสาลีและการลำเลียงเมล็ดพืชด้วยลม